ZONE LASER TAG

O hre

Hru môžu naraz hrať minimálne 4 hráči a maximálne 16 hráčov. Hráč ma oblečenú vestu, ku ktorej je pripevnená zbraň, ktorú je potrebné držať oboma rukami, inak nestrieľa. Vesta má na sebe senzory, ktoré počas hry svietia na určitú farbu, podľa tímov. Každý hráč začína s nulovým skóre. Ciele hry sú rôzne v závislosti od zvoleného módu hry. Niekedy je potrebné získať čo najviac bodov zasiahnutím senzorov na veste protivníka (predné horné senzory +100 bodov, predné dolné senzory +200 bodov, chrbát +100 bodov a zbraň +50 bodov), inokedy je cieľom zostrelenie základne (+2000 bodov) alebo prenášanie vlajky. Hráči taktiež zbierajú body pomocou terčov rozmiestnených po aréne. Terče majú rôzne módy, ktoré rozlišujeme pomocou svetelnej signalizácie. Zasiahnuť tímového spoluhráča nie je možné. Pokiaľ je hráč zasiahnutý, vesta signalizuje zásah zvukom, vibráciou, zhasnutím senzorov a hráč zostáva určitý čas mimo hry (záleží na hernom móde). Tento čas hráč najlepšie využije na to, aby sa schoval. Hra trvá 12 minút. Po skončení hry sa hráči vrátia k východu z arény. Je potrebné zapamätať si číslo vesty, aby po skončení hry dostal každý hráč správnu štatistiku - tú uvidíte aj na obrazovke pri vestách.

Druhy hier

Každá hra trvá 12 minút.

Standard Solo

solo game

easy

Typ hry: Sólo/Solo
Obtiažnosť: Jednoduchá/Easy
Vysvetlenie: V tejto hre hrá každý hráč sám za seba a snaží sa získať čo najväčší počet bodov tým, že zasiahne protihráča. Po aréne sú rozmiestnené terčíky s rôznymi módmi, ktoré rozlišujeme pomocou svetelnej signalizácie. Za zostrelenie terčíka taktiež získavate body. Súčasťou hry sú aj dve základne, ktoré môže každý hráč zostreliť maximálne 2x počas jednej hry. Za zostrelenie základne získava hráč 2 000 bodov. Vyhráva hráč s najväčším počtom bodov.

Standard Team

team game

easy

Typ hry: Tímová/Team
Obtiažnosť: Jednoduchá/Easy
Vysvetlenie: V tejto hre sú hráči rozdelení do dvoch tímov. Tímy sú farebne rozdelené. Hráči triafajú len protihráčov z druhého tímu. Pri tejto hre základňa slúži ako domček, ktorý si musia ochrániť. Za zostrelenie základne získava hráč 2 000 bodov, tú je možné zostreliť za hru maximálne 2x. Po aréne sú rozmiestnené terčíky s rôznymi módmi, ktoré rozlišujeme pomocou svetelnej signalizácie. Za zostrelenie terčíka taktiež získavate body. Body sa získavajú pre tím, nie pre každého zvlásť - preto je správna komunikácia a tímová hra je kľúč k víťazstvu. Tím s najväčším počtom bodov vyhráva.

Colour Ranked Solo

solo game

easy

Typ hry: Sólo/Solo
Obtiažnosť: Jednoduchá/Easy
Vysvetlenie: Je to hra, kde každý hráč hrá sám za seba. Každá farba má svoju určenú pozíciu v tabuľke. So zvyšujúcim sa skóre sa mení farba vesty - farby sú zoradené podľa farby dúhy. Počas hry budete získavať body a vaša vesta bude meniť farbu podľa miesta na ktorom budete momentálne umiestnený. Hráči začínajú na ružovej farbe. Červený hráč má najväčšie skóre a víťazí, zatiaľ čo ružový má najmenšie skóre. Po aréne sú rozmiestnené terčíky s rôznymi módmi, ktoré rozlišujeme pomocou svetelnej signalizácie. Za zostrelenie terčíka taktiež získavate body.

Base Flags

teamgame

medium

Typ hry: Tímová/Team
Obtiažnosť: Pokročilá/Medium
Vysvetlenie: Tímová hra pri ktorej tím musí zasiahnuť a zničiť súperovu základňu. Hráči začínajú svoju hru bez života. Hráči musia dobehnúť na svoju základňu, kde im bude doplnený život. Cieľom hry je niekoľkokrát zasiahnuť protihráčovu základňu a zničiť ju. Keď je základňa zničená, vybuchne a trafí všetkých hráčov okolo nej. Po zabití sa hráč musí vrátiť dobiť energiu na svoju základňu. Po nabití energie má hráč 5 sekundovú imunitu.

Capture the Flag

team game

medium

Typ hry: Tímová/Team
Obtiažnosť: Pokročilá/Medium
Vysvetlenie: V tejto hre sú hráči rozdelení do dvoch tímov, kde musia hráči spolupracovať, aby získali súperovu vlajku. Hráči musia brániť svoju vlajku. Po získaní vlajky ju hráč musí vrátiť na svoju základňu zasiahnutím svojej základne. Ak je hráč po ceste zasiahnutý, vlajka sa vracia späť a boj sa začína odznova. Po 20 sekundách sa základňa opäť obnoví. V tejto hre nezískava hráč body za zastrelenie protihráča, iba za získanie vlajky. Hráč, ktorý zoberie vlajku svieti odlišne od spoluhráčov.

Commanders

team game

easy

Typ hry: Tímová/Team
Obtiažnosť: Jednoduchá/Easy
Vysvetlenie: Toto je tímová hra, kde má každý tím svojho veliteľa. Keď hráči zasiahnu veliteľa získajú bonusové body. Velitelia majú biele vesty a má pridané lepšie schopnosti než ostatní hráči (rýchlejšia streľba, rýchlejšie oživenie), ostatní sú farebne rozdelení do tímov. Po aréne sú rozmiestnené terčíky s rôznymi módmi, ktoré rozlišujeme pomocou svetelnej signalizácie. Za zostrelenie terčíka taktiež získavate body.

Vampires

team game

hard

Typ hry: Tímová/Team
Obtiažnosť: Ťažká-Eliminácia/Hard-Elimination
Vysvetlenie: Táto hra je jedna z variant základnej tímovej hry. Je to hra o prežitie. V tejto hre sú hráči rozdelení do dvoch tímov – Ľudia a Upíri. Cieľ upírov je premeniť všetkých ľudí na upírov zasiahnutím. Po strate všetkých životov sa človek premení na upíra. Ľudia sa snažia zničiť všetkých upírov zasiahnutím a zobratím všetkých životov upírom. Upíri sú silnejši, majú viac životov a ich oživovací čas je kratší. Vyhráva ten čo premení všetkých z opačného tímu na svoju stranu.
Tak čo, trúfate si?

Energiser Madness

solo game

medium

Typ hry: Sólo/Solo
Obtiažnosť: Stredná/Medium
Vysvetlenie: Hráči hrajú každý sám za seba. Každý hráč má 30 nábojov, po ich vystrielaní musí hráč nájsť blikajúcu základňu, ktorá ho oživí. Po oživení môže hráč presunúť oživovač na druhú stranu tým, že zostrelí základňu. 

Ka-Boom

solo game

hard

Typ hry: Sólo/Solo
Obtiažnosť: Ťažká/Hard
Vysvetlenie: Pri tejto hre musí hráč zbierať kľúče, aby zničil všetkých protihráčov. Na získanie kľúča musí hráč zasiahnuť kľúč (základne) trikrát. Najprv hráč strelí do základne, vesta mu začne svietiť na zeleno (získlal prvý kľúč), musí odniesť kľúč do druhej základne, tým že do nej strelí. Farba jeho vesty sa zmení na červenú a berie druhy kľúč. Ak sa mu podarí aj tento kľúč odniesť a zasiahnuť dalšiu základňu, jeho farba sa zmení na bielu a získava body. Keď hráč je na poslednom kľúči k zasiahnutiu oboch základní, všetky základne idú do režimu „Ready for KA-Boom“. Obe základne svietia na bielo a sú vypnuté. Hráč nesmie byť zasiahnutý počas zbierania kľúčov - ak hráča trafia, vesta zmení farbu na normálnu a musí začať zbierať kľúče od začiatku. Ak biely hráč trafí poslednú základňu a získa posledný kľúč, všetkým zoberie životy a zoberie im všetky kľúče. Hráč dostane 1000 bodov za každého hráča v hre. Každý hráč môže základňu zasiahnuť niekoľkokrát, aby získal kľúče, ale nemôže zobrať kľúč z tej istej základne. Hráč nezískava body za zasiahnutie protihráča. Až keď má hráč aspoň jeden kľúč, tak za zasiahnutie sa mu pripočítava 100 bodov. Ak hráč sa dostane do režimu „Ready for KA-Boom“, pripočítava sa mu 1000 bodov za zásah. Po aréne sú rozmiestnené terčíky s rôznymi módmi, ktoré rozlišujeme pomocou svetelnej signalizácie. Za zostrelenie terčíka taktiež získavate body.

Infection

solo game

easy

Typ hry: Sólo/Solo
Obtiažnosť: Jednoduchá/Easy
Vysvetlenie: Je to hra zo základňami. Každé kolo bude jeden hráč náhodne nakazený, tento hráč musí nakaziť ostatných hráčov. Infikovaní hráči môžu trafiť zdravých hráčov, ale zdraví hráči nemôžu trafiť infikovaných. Každú sekundu dostáva zdravý hráč body. Ak prvý infikovaný hráč všetkých zdravých infikuje, dostane body od počtu sekúnd, ktoré ostávajú do konca hry.

Solo Eliminations

solo game

easy

Typ hry: Sólo/Solo
Obtiažnosť: Jednoduchá-Eliminácia/Easy-Elimination
Vysvetlenie: Je to jedna z variant sólo hier. Pri tejto hre hráte každý proti každému. Po aréne sú rozmiestnené terčíky s rôznymi módmi, ktoré rozlišujeme pomocou svetelnej signalizácie. Za zostrelenie terčíka taktiež získavate body. Po odobratí všetkých životov, hráč opúšťa miestnosť a hra pre neho končí. Vyhráva ten, kto zostane posledný.

Team Eliminations

team game

easy

Typ hry: Tímová/Team
Obtiažnosť: Jednoduchá-Eliminácia/Easy-Elimination
Vysvetlenie: Pri tejto hre sú hráči rozdelení do tímov. Hráči majú obmedzený počet životov. Po aréne sú rozmiestnené terčíky s rôznymi módmi, ktoré rozlišujeme pomocou svetelnej signalizácie. Za zostrelenie terčíka taktiež získavate body. Po odobratí všetkých životov hráč opúšťa miestnosť. Vyhráva tím, ktorý zostane posledný.

Continuos

solo game

special

Typ hry: Sólo/Solo
Obtiažnosť: Špeciálna/Special
Vysvetlenie: Je to hra každý proti každému, kde sú všetci hráči na začiatku modrí. Hráči sa do nej môžu kedykoľvek pripojiť, čo je dôvod prečo je táto hra výnimočná. Inak táto hra funguje ako Standard Solo.

Conteamuous

solo game

special

Typ hry: Sólo/Solo
Obtiažnosť: Špeciálna/Special
Vysvetlenie: Hráči hrajú každý proti každému, kde len hráči s takou istou farbou sa môžu zasiahnuť. To znamená že do arény môže ísť viacej skupín naraz, je dôležité, aby mal každý správne nastavenú farbu.

Terče / targets

    

Normal mode

Targety sa náhodne po aréne rozsvecujú. Pri zásahu dostáva hráč 50 bodov.

Hit Value mode

Veľmi podobné ako Normal mode, targety sa náhodne po aréne rozsvecujú, ale sú farebne rozdelené. Každá farba má pridelený počet bodov, ktorý získaš pri jej zasiahnutí.

Burst mode

Podobné ako Normal mode, ale targety sa vedia spustit maximálne 3 krát za hru.

Always on Normal mode

Pri tomto režime sa rozsvietia všetky targety v aréne. Znovu sa rozsvietia až keď budú všetky targety zasiahnuté. Bodovanie funguje ako v Normal mode

Always on Hit Value mode

Pri tomto režime sa rozsvietia všetky targety v aréne na rôzne farby. Znovu sa rozsvietia až keď budú všetky targety zasiahnuté. Bodovanie funguje ako v Hit Valu Mode

Bodové hodnotenie terčíkov podľa farby

Červený - 50 bodov

Zelený - 100 bodov

Žltý - 200 bodov

Modrý - 300 bodov

Cenník

Typ hry Dieťa Študent Dospelý Čas hry Počet hráčov
Zone Laser Tag 3,50 € 4 € 5 € 12 min 4 - 16

$nbsp;

Rezervácia Zone laser tag

Playstation 5
stolný futbal
šípky
billiard
Ping Pong
Wi-Fi
klimatizácia
laser pizza laser pizza
kontakt
Laser Arena Prešovská 45 821 02 Bratislava navigovať
dostupnosť
Zastávka Bajkalská Bus: 39, 53, 61, 63, 74, 75, 78, 98 Trolejbus: 204, 205
Parkovanie
Parkovanie na ulici, alebo na parkovisku Billa na Bajkalskej
Otváracie hodiny
Pon-Štv: 14.00 - 23.00
Piatok: 14.00 - 24.00
Sobota: 10.00 - 24.00
Nedeľa: 10.00 - 22.00
Prevádzkovateľ
TRICK, s.r.o. Ladzianskeho 6 83101 Bratislava
Rezervácia